Mediare na latinskom znači stati između dve zavađene strane

Rešite spor brže i povoljnije, bez Suda uz pomoć Medijatora

Kragujevac, Srbija
Kontaktirajte nas na broj telefona

+381 65 676 30 03

Medijacija ili posredovanje je neformalan proces rešavanja sporova uz pomoć treće neutralne strane

Ko je Medijator?

Medijator je lice koje je ovlašćeno za sporazumno rešavanje sporova. Medijator može biti samo ono lice koje ispunjava Zakonom propisne uslove i koje je dobilo Licencu od Ministarstva pravde. Kako bi se stranke zaštitile i postigle sigurnost da su izabrale pravog Medijatora, Ministarstvo pravde na svojoj zvaničnoj stranici vodi Registar ovlašćenih Medijatora sa podacima o Licenci za posredovanje.

5 godina iskustva

Pružanje pravnih saveta i sprovođenja edukativnih radionica

Stručnost

Specijalizacija – Angloameričkog prava 2013., Univerzitet Regenzburg, Nemačka

Neka iskustvo bude Vaš vodič

Dobijate prvu konsultaciju besplatno!

Privrženi smo uspehu naših klijenata

Koji se sporovi mogu rešavati putem Medijacije?

Privredni sporovi

Bračni sporovi

Sporovi iz osiguranja

Sporovi u kojima strane ne žele publicitet

Sporovi u kojima je važno da se sporni odnos reši brzo i jeftinije

Sporovi koji se odnose na novčana potraživanja

Sporovi u turizmu

Sporovi iz radnih ili ortačkih odnosa

Zahtevi za naknadu štete

Upravnim sporovima

Za razliku od Sudskih sporova koji nose sa sobom i znatne troškove, Medijacija je znatno jeftiniji način rešavanja spora. Medijator postupa u skladu sa tarifom koju je propisalo Ministarstvo Pravde.

Zbog čega Medijacija a ne Sud?

Medijacija je dobrovoljni i brži način rešavanja sporova

Ekonomski isplativiji način rešavanja sporova

Sve što iznesu strane u postupku Medijacije čuva se kao poverljiva informacija

Four

Strane u sporu same biraju ko će im biti Medijator i time pomoći da se reši spor