Biografija

Kratka biografija i profesionalno iskustvo

Medijator Jelena Milivojević

Diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u oblasti Javnog prava. Doktorand Pravnog fakulteta sa osnovnim predmetom interesovanja iz oblasti upravnog postupka, radno-pravnih odnosa i organizacijskog poslovanja. Specijalizant Angloameričkog prava Univerziteta u Regenzburgu, Nemačka. Radila na poslovima stručnog saradnika kao i savetnika na Univerzitetu i u državnoj upravi. Učestvovala na međunarodnim naučnim skupovima i savetovanjima u organizaciji Svetskog udruženja za Ustavno pravo, Ministarstva pravde, Privredne komore i drugih relevantnih ustanova i organizacija.

Pozovite: +381 65 676 30 03

“Poverljivost i pouzdanost u rešavanju sporova je u službi naših klijenata.”

Jelena Milivojevic medijator
Jelena Milivojevic Medijator
Jelena Milivojevic Medijator
Jelena Milivojevic Medijator

Stručnost i iskustvo

Pravni fakultet u Kragujevcu:

Diplomirala 2011.
Pravni fakultet u Beogradu – Doktorske studije, javno pravna oblast
Specijalizacija – Angloameričkog prava 2013., Univerzitet Regenzburg, Nemačka

Sertifikati:

Specijalizacija Angloameričkog prava, Regenzburg
Osnovna obuka za Medijatora, Centar za konstruktivno rešavanje sukoba Srbije, Beograd
Službenik za javne nabavke, Paragraf Lex, Beograd
Položen državno stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo:

Pravni fakultet, Kragujevac – stručni saradnik u oblasti Javnog prava, 2012-2015.
Gradska uprava Kragujevac – Savetnik za normativno pravne poslove gradonačelnika i Gradskog veća, 2016-