Blog

Konvencija UN o medijaciji – Singapur

Republika Srbija biće potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija o međunarodnim sporazumima o rešavanju sporova medijacijom, na svečanoj ceremoniji koja će se održati u Singapuru 7. avgusta…
Opširnije
Medijator Jelena Milivojevic

Prednost medijacije u odnosu na Sud

Porast interesovanja za medijacijom doveo je i do potrebe za upoređivanjem ovog načina rešavanja sporne situacije od uobičajenog sudskog rešavanja. Većina sporova u Srbiji traje…
Opširnije