Konvencija UN o medijaciji – Singapur

Republika Srbija biće potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija o međunarodnim sporazumima o rešavanju sporova medijacijom, na svečanoj ceremoniji koja će se održati u Singapuru 7. avgusta ove godine.

Singapurska Konvencija o medijaciji predstavlja ključni instrument olakšavanja međunarodne privrede i promocije medijacije kao alternativnog i efikasnog načina rešavanja sporova, obezbeđujući izvršnost sporazuma koje su stranke zaključile u postupku medijacije.

Na taj način, u svim državama koje su ratifikovale Konvenciju, doprinosi se bržem, lakšem i jeftinijem rešavanju sporova, jačanju pristupa pravdi i vladavini prava, a  pored Srbije i Singapura, više od 20 država, među kojima su i SAD, Kina, Japan, Australija, Indija, Švajcarska, Izrael, Turska, Crna Gora i Severna Makedonija najavilo je pristupanje Konvenciji.

U sklopu ceremonije potpisivanja, u toku nedelje biće organizovana i Singapurska nedelja medijacije, koja okuplja preko 1.500 delegata, i to visokih državnih zvaničnika, predstavnika UN i drugih međunarodnih organizacija, vodećih međunarodnih medijatora, privrednika, pravnika, ali i predstavnika akademske zajednice i studenata, koji učestvuju u međunarodnom takmičenju iz medijacije.

Prednosti medijacije potvrđene su u odnosu na parnicu u pogledu uštede troškova, vremena i drugih značajnih resursa, a u odnosu na druge metode rešavanja sporova se dalje izdvaja jer je postupak potpuno prilagođen potrebama strana, dok fleksibilnost omogućava ne samo iznalaženje kreativnih rešenja, već i da je konačno rešenje uvek u rukama strana.  Ovo je ujedno i razlog zašto se razvoj medijacije posmatra i od strane indeksa Svetske banke radi formiranja rang liste za uslove poslovanja – „Doing Business“.

Izvor: Ministarstvo pravde

Podelite sa prijateljima

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + fifteen =