Prednost medijacije u odnosu na Sud

Porast interesovanja za medijacijom doveo je i do potrebe za upoređivanjem ovog načina rešavanja sporne situacije od uobičajenog sudskog rešavanja. Većina sporova u Srbiji traje po nekoliko godina, nekad čak i decenijama. Za razliku od sudskog načina medijacija je znatno brži način u kome se nekad i na prvoj sesiji može postići sporazum. Svakako je efikasnost veća kada je reč o vansudskom rešavanju sporova jer za dosta kraći vremenski interval strane mogu da reše nesporazum.

Osim toga u ovom slučaju dogovor strana u sporu je suština sporazuma za razliku od sudskog odlučivanja koje je prevashodno normativno uslovljeno. Sa aspekta ekonomičnosti znatno je jeftiniji postupak medijacije, nekad čak i deset puta povoljniji. Dok su sudske takse veći izdatak za stranke, u medijaciji se u skladu sa tarifom Ministarstva pravde naplaćuje naknada medijatoru po pravilu po pola od svake strane u postupku.

Najzad, dok je u sudskom postupku javnost osnovna karakteristika, u medijaciji je jedno od osnovnih načela poverljivost pa s tim u vezi sve što se kaže pred medijatorom tu i ostaje. U prilogu je tabelarno dat širi prikaz poređenja karakteristika sudskog postupka i medijacije. 

SUDSKI POSTUPAKMEDIJACIJA
1. Formalan postupak1. Manje formalan postupak, fleksibilan, u neformalnoj i prijatnoj atmosferi
2. Za tuženog prinudan postupak2. Dobrovoljan postupak
3. Po pravilu javan postupak3. Privatan i poverljiv postupak (po pravilu isključena javnost)
4. Izvode se dokazi4. Pregovara se
5. Fokusira se na tačke u vezi sa kojima se stranke ne slažu5. Fokusira se na tačke u vezi sa kojima se stranke slažu
6. Utvrđuje se pravo6. Utvrđuju se interesi i traži se najbolje rešenje
7. Sudija upravlja postupkom7. Strane upravljaju postupkom, u dogovoru sa medijatorom
8. Sudija donosi odluku8. Strane donose odluku
9. Donosi se presuda9. Zaključuje se sporazum
10. Dugotrajan (nepredvidivo)10. Brz i hitan postupak
11. Skup postupak (nepredvidivo)11. Jeftin postupak
12. Neizvesnost12. Strane odlučuju i preciziraju sporazum
13. Jedna ili obe strane mogu ostati nezadovoljne13. Rešenje je obostrano prihvatljivo
14. Lične vrednosti, kultura, običaji i tradicija se zanemaruju a utvrđuje se pravo14. Poštuju se lične vrednosti, kultura, običaji i tradicija
15. Međusobni odnosi se obično pogoršavaju15. Odnosi postaju bolji ili ostaju isti
16. Žalba po pravilu odlaže izvršenje16. Sporazum može odmah imati svojstvo izvršne isprave, kao pravosnažna sudska odluka
17. Parnični postupak je po pravilu praćen i postupkom prinudnog izvršenja, tj. dodatnim odlaganjem i troškovima suda i izvršitelja17. Nakon postizanja sporazuma, strane po pravilu dobrovoljno izvrše sporazum
18. Može da bude vođen od strane drugog ovlašćenog lica 18. Neposredan – lično prisustvo je obavezno
Medijator Jelena Milivojevic
Podelite sa prijateljima

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − six =