Konvencija UN o medijaciji – Singapur

Republika Srbija biće potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija o međunarodnim sporazumima o rešavanju sporova medijacijom, na svečanoj ceremoniji koja će se održati u Singapuru 7. avgusta ove godine.