Medijator Jelena Milivojevic

Prednost medijacije u odnosu na Sud

Porast interesovanja za medijacijom doveo je i do potrebe za upoređivanjem ovog načina rešavanja sporne situacije od uobičajenog sudskog rešavanja. Većina sporova u Srbiji traje po nekoliko godina, nekad čak i decenijama.