Zašto medijacija još uvek nije zaživela u Srbiji?

U Srbiji je 2014. godine usvojen Zakon o posredovanju u rešavanju sporova koji je predvideo uvođenje postupka posredovanja (medijacije) kao načina rešavanja sporova u kome strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovora, uz pomoć posrednika. Međutim, iako se navedeni Zakon počeo primenjivati od 2015. godine, u praksi primena medijacije nije zaživela. Pravi razlog za to je kako nedovoljno poverenje stranaka u nešto što je novo i nije Sud, ali i nedovoljna informisanost o ovom institutu.

Za razliku od Srbije medijacija u svetu ima široku primenu. U tome prednjače zemlje istočnog sveta, Kina i Japan. Koliko je rasprostranjena medijacija u Kini svedoči podatak da se u ovoj zemlji oko 90,2 % postupka medijacije rešavaju uspešno. Medijacija je u Kini postala sastavni deo društvenog života, pa je i pravni sistem u koraku sa ovim trendom, o čemu svedoči i činjenica da u Kini sudije, advokati, policija, pa i nastavnici u školama moraju da prođu osnove medijacije kako bi mogli da ih primenjuju u svojoj profesiji prilikom rešavanja sukoba u početnoj fazi, dok ne dođe do spora u pravnom smislu reči. Pored Kine, medijacija je zastupljena i u Africi, gde se u većinski plemenski organizovanom društvu medijacija koristi prilikom rešavanja susedskih sporova oko zemlje. Ipak, najdalje u razvoju medijacije je odmakla Amerika. Prvi institucionalni oblici medijacije nastali su u Sjedinjenim državama s početka dvadesetog veka, da bi punu ekspanziju doživela sredinom šezdesetih godina.

Dobro poravnanje je bolje od dobre tužbe.

Abraham Linkoln

U Srbiji prvi Zakon o medijaciji usvojen je 2005. godine. Tada je započet proces institucionalizacije ove ustanove u našem pravnom sistemu. Sa reformom pravosudnog sistema dolazi i reforma u ovoj oblasti a sa kojom se usvaja i novi Zakon o posredovanju u rešavanju sporova od 2014. godine. Ipak i dalje sa primenom u praktičnom smilu medijacija nije zaživela. Sa razvojem ove ustanove dolazi i veliko interesovanje koje se pokreće usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, kojim je predviđeno da se od 01. januara 2019. godine omogući strankama da u sudskim sporovima budu oslobođeni od plaćanja taksi ako do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu reše spor medijacijom, sudskim poravnanjem, priznanjem ili odricanjem od tužbenog zahteva.

Zasto medijacija nije zazivela
Podelite sa prijateljima

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + nineteen =